Levamos un premio!!!

Pois si: a fundación GSD Innova vén de darnos o segundo premio por este proxecto de charlas multiculturais que se organizaron o pasado curso desde o Club do Antifás para membros da ONGD ConTacto. Aproveitamos para lembrar que os II Encontros multiculturais comezarán en xaneiro do 2014.

Unha imaxe de hoxe onde están algúns dos participantes que puidemos xuntar:

Lembramos hoxe o vídeo q conta o máis importante: como se deu unha fusión entre xentes de diferentes pobos grazas á solidariedade e a través da creatividade. Un millón de grazas e parabéns a todos os participantes!


Pues si: la fundación GSD Innova acaba de darnos el segundo premio por este proyecto de charlas multiculturales que se organizaron el pasado curso desde el Club do Antifás para miembros de la ONGD ConTacto. Aprovechamos para recordar que los II Encuentros multiculturales comenzarán en enero do 2014.

Recordamos hoy el vídeo que cuenta lo más importante: como se consiguió una fusión entre gentes de diferentes pueblos gracias a la solidaridad y a través de la creatividad. Un millón de gracias y felicitaciones a todos los participantes!


comments

Os comentarios están pechados.